Fizikalna terapija 30 minuta

cena po terapiji

1.200,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Fizikalna terapija predstavlja primenu različitih fizikalnih agenasa u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja pacijenata.
U zavisnosti od dijagnoze i kliničke slike pacijenta, lekar fizijatar pravi terapijski plan lečenja koji podrazumeva primenu različitih fizikalnih agenasa (TENS, DD, EF, GA, ES, IFS, ULTRAZVUK, LASER, MAGNET) u trajanju do 30 minuta.

Ključne reči:
Magnet, Laser, Kinesio tape, Ultrazvuk, TENS, Dijadinamične struje, Galvanska struja, Elektroforeza, Interferentne struje