Skip links

Tag: Kleptomanija

Psihijatrija/psihologija – Patološka krađa (kleptomanija)

Psihijatrija/psihologija – Patološka krađa (kleptomanija)

in Tags

Navedeni poremećaj se klasifikuje u grupu poremećaja navika i impulsa specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju i patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osobe ne mogu da kontrolišu. Kod ovog poremećaja je prisutna nesposobnost da se obuzda