Skip links

Tag: Crevno pražnjenje

Gastroenterologija – Pristup pacijentima sa poremećajem crevnog pražnjenja

Gastroenterologija – Pristup pacijentima sa poremećajem crevnog pražnjenja

in Tags

Poremećaj crevnog pražnjena može se ispoljiti u vidu učestalog pražnjena tečnih ili neformiranih stolica, proliv (dijareja) ili u vidu otežanog ili retkog pražnjena stolice, zatvor (constipatio, opstipatio). Dijarejom može da se smatra količina stolice preko 200g/dan. Prema trajanju proliv se deli na akutni  koji traje