Skip links

Tag: Cistoskopija

Urologija – Cistoskopija

Urologija – Cistoskopija

in Tags

Cistoskopija je  endoskopski pregled mokraćne bešike i radi se pomoću cistoskopa, aparata koji se kroz mokraćni kanal uvodi  u bešiku. U upotrebi su 2 vrste cistoskopa: rigidni (čvrsti) i fleksibilni (savitljivi). Širina aparata se kreće maksimalno do 9 mm, podsećaju izgledom na teleskope i sadrže