Skip links

Tag: Ascites

Gastroenterologija – Ascites – Slobodna tečnost u abdomenu (trbušnoj duplji)

Gastroenterologija – Ascites – Slobodna tečnost u abdomenu (trbušnoj duplji)

in Tags

Najčešći uzroci ascitesa su ciroza jetre >75% slučajeva, peritonealni malignitet 12%, srčana insuficijencija 5% i tuberkuloza peritoneuma 2%. Oko  5% pacijenta ima više od jednog uzroka odgovornih za nastanak ascitesa, obično je ciroza udružena sa: srčanom insuficijencijom, tuberkuloznim peritonitisom ili malignitetom . Simptomi su uglavnom