CENOVNIK EUROMEDIKORL INTERVENCIJE Puna cena Akcija
ADENOIDEKTOMIJA 60,000.00
TONZILEKTOMIJA 110,000.00
TONZILOADENOIDEKTOMIJA 140,000.00
SEPTORINOPLASTIKA 250,000.00
SUBMUKOZNA RESEKCIJA NOSNIH SKOLJKI 85,000.00
STAPEDOPLASTIKA SA PROTEZOM 250,000.00
REPOZICIJA NOSNIH KOSTIJU 75,000.00
FESS ENDOSKOPSKA HIRURGIJA 180,000.00
TIMPANOPLASTIKA 270,000.00
MIRINGOPLASTIKA 180,000.00
MASTOIDEKTOMIJA 150,000.00
REPOZICIJA BUBNE OPNE 100,000.00
OTOKLIZA 100,000.00
KOHLEARNA IMPLANTACIJA 400,000.00
GINEKOLOŠKE INTERVENCIJE Puna cena Akcija
HSG 25,000.00 + 5,000,00 anestezija
KONIZACIJA 60,000.00
LOOP EKCIZIJA GRLICA MATERICE 60,000.00
HISTEROSKOPIJA cena na upit
DIJAGNOSTIČKA 25,000.00 + 5,000,00 anestezija
TERAPIJSKA 60,000.00
LAPAROSKOPIJA DIJAGNOSTIČKA 120,000.00
LAPAROSKOPIJA OPERATIVNA 140,000.00
LAPAROSKOPSKA SLOŽENIJA OPERACIJA 250,000.00
.LAPAROSKOPSKA MIOMEKTOMIJA 220,000.00
LAPAROSKOPSKA HISTEREKTOMIJA 300,000.00
LAPAROTOMIJA CISTEKTOMIJA 200,000.00
OSTALA HIRURGIJA Puna cena Akcija
OPERACIJA VENA RADIOTALASIMA 120,000.00
OPERACIJA VENA KLASIČNOM METODOM 120,000.00
OPERACIJA VENA RFA METODOM 120,000.00
OPERACIJA HEMOROIDA THD METODOM 120,000.00
OPERACIJA HEMOROIDA KLASIČNOM METODOM 100,000.00
OPERACIJA ANALNE FISURE 80,000.00-120,000,00
OPERACIJA ZUČNE KESE LAPAROSKOPSKA OPERACIJA 140,000.00
OPERACIJA ZUČNE KESE KLASIČNA METODA 140,000.00
OPERACIJA KILE 100,000.00
OPERACIJA PILONOIDALNOG SINUSA 80,000.00
INCIZIJA PERIANALNOG APCEPSA 80,000.00-100,000,00
OPERACIJA UKRSTENIH LIGAMENATA 420,000.00
ARTROSKOPIJA 180,000.00
CARPAL TUNEL 170,000.00
OPERACIJA STITASTE ŽLEZDE 200,000.00
TUMEROKTOMIJA DOJKE 170,000.00
PARCIJALNA RESEKCIJA 170,000.00
PARCIJALNA RESEKCIJA +SLNB 200,000.00
EKSTIRPACIJA TUMORA DOJKE AMBULATNO 70,000.00+4,000.00 HP NALAZ
ODSTRANJIVANJE MLADEŽA U LOKALNOJ ANESTEZIJI 18,000.00+60,000.00
OPERACIJA MLADEŽA U OPŠTOJ ANESTEZIJI 60,000.00+150,000.00
PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA SVE HIRUŠKE INTERVENCIJE 15,000.00
TOTALNA ENDOPROTEZA KOLENA 900,000.00
DAN LEZANJA U STACIONARU 20,000.00
ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM Puna cena Akcija
ULTRAZVUK srca 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK abdomena 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK male karlice 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK dojke 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK štitne žlezde 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK mekih tkiva 3.000.00 2000.00
ULTRAZVUK zglobova 3.000.00 2000.00
Urološki ULTRAZVUK 3.000.00 2000.00
Ginekološki ULTRAZVUK 3.000.00 2000.00
Kolor dopler /karotida/mozga/ 3.000.00 2000.00
Kolor dopler vena ruku i nogu 3.000.00 2500.00
Folikulometrija UZ
*Svaki sledeći UZ 1500.00
4500.00 2500.00
EXPERTSKI UZ 5.000.00 3500.00
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI Puna cena Akcija
Internista 3500.00 2500.00
Kardiolog 3500.00 2500.00
Hirurg 3500.00 2500.00
Onkolog 3500.00 2500.00
Vaskularni hirurg 3500.00 2500.00
Urolog 3500.00 2500.00
Ortoped 3500.00 2500.00
Gastroenterolog 3500.00 2500.00
Hematolog 3500.00 2500.00
Nefrolog 2500.00
ORL 3500.00 2500.00
Endokrinolog 3500.00 2500.00
Ginekolog 3500.00 2500.00
Neurolog 3500.00 2500.00
Oftalmolog 3500.00 2500.00
Pulmolog 3500.00 2500.00
Specijalisticki pregled (Prof- doc.konsultanti) 5000.00 3500.00
Pregled fizijatra 2500.00 2000.00
Pregled dermatologa 2500.00 2000.00
Pregled proktologa 4000.00 3500.00
Pregled nutricioniste 2500.00 -
Izrada jelovnika/nutricionista 2500.00 -
Pregled neuropsihijatra 3500.00 2500.00
Pregled neuropsihijatra  Prof i Doc konsultanti 5000.00 3500.00
Pregled pedijatra - 2500.00
MAGNETNA REZONANCA Puna cena Akcija
MR neuro (segment kičma, glava) 11.000.00 od 9.000 - 10.000
MR hipofize 16.000.00 15.000.00
MR angiografija 11.000.00   10.000.00
MR body (abdomen, meka tkiva, zglobovi) 12.000.00 od 10.000 - 11.000
MR abdomen i žučni putevi MRCP 27.000.00 25.000.00
Kratka anestezija - 6.000.00
Kontrast 5.000.00   -
SKENER (KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA) Puna cena Akcija
MSCT (abdomen, meka tkiva, glava itd) 10.000.00 9000.00
MSCT urografija 20.000.00 12.000.00
MSCT angiografija donjih extremiteta 24.000.00 22.000.00
FIZIKALNA TERAPIJA Puna cena Akcija
30 min. fizikalne terapije na aparatima 1.200.00 800.00
45 min. fizikalne terapije na aparatima 1.600.00 1.200.00
60 min. fizikalne terapije na aparatima 2.000.00 1.600.00
RENDGEN Puna cena Akcija
RTG – pojedinačno 1 snimak 3500.00 2500.00
RTG duodenografija sa barijumom 4500.00 3500.00
RTG enterografija sa barijumom 9100.00 7000.00
GASTROSKOPIJA Puna cena Akcija
Gastroskopija –u lokalnoj anesteziji 10000.00 9000.00
Kolonoskopija bez anestezije 15.000.00 13.000.00
Kolonoskopija sa anestezijom 21.000.00 18.000.00
EKG HOLTER Puna cena Akcija
Holter pritiska 4500.00 3500.00
Holter EKG 4500.00 3500.00
PAKETI PREGLEDA Puna cena Akcija
Nefrološki paket (pregled + ultrazvuk abdomena) 3500.00
Ginekološki paket (Ultrazvuk/pregled/kolpo/PA/VS) 5000.00 3500.00
Urološki paket (pregled/Ultrazvuk/savet/th) 5000.00 3500.00
Mini sistematski pregled (5 ultrazvučnih pregleda po izboru) 12.000.00 6000.00
Sistematski pregled od 3 do 18 godina - 5500.00
OSTALO Puna cena Akcija
EMNG (pojedinacno GE ili DE, lice) 6000.00 4000.00
EEG 5500.00 3500.00
EEG  u deprivaciji 8500.00 7000.00
Analogna mamografija (Novi Beograd) 3500.00 2500.00
Digitalna mamografija 5000.00 4000.00
DEXA-Osteodenzitometrija 3000.00 2000.00
Kolposkopija+PAPA 3500.00 2500.00
Kontrola trudnica do 12NG  UZ 3000.00 2000.00
Kontrola trudnica od 16 NG UZ 4500.00 3500.00
Audiometrija 2000.00 1500.00
Nistagmografija 3000.00 2500.00
Timpanometrija 2500.00 2000.00
Postavljanje gipsa - od 4000.00 do 6000.00 - -
Skidanje gipsa +kontrola - 2500.00
Punkcija zgloba 3500.00 2500.00
Intraartikularna injekcija+LEK - 3500.00
Infiltracija (blokada) +lek 3500.00 2500.00
Blokada I-1500,II-0,III-1500,00 -
Previjanje rane 1500.00 -
Skidanje konaca 1500.00 -
IM Injekcija 1000.00 -
IV injekcija/infuzija 2000.00 -
Usluga vadjenja krvi 150.00 -
Bipsija grlica materice sa HP-analizom 12.000,00. 8000.00
LEEP ekscizija sa HP-analizom 12.000,00 8000.00
Vaporizacija/ Termokauterizacija ranice 8000.00 5000.00
Aplikacija spirale 4500.00 3500.00
Aplikacija spirale sa nasom spiralom 6000.00 5000.00
Extrakcija spirale 3000.00 2000.00
Uklanjanje kondiloma I 10.000.00 8000.00
Uklanjanje kondiloma II 6000.00 4000.00
Incizija Bartolinijeve žlezde 8000.00 5000.00
Polipektomija 10.000.00 8000.00
Punkcija dojke sa CITOLOGIJOM 5000.00 4000.00
Biopsija dojke FNaB sa HP 6000.00 5000.00
Uklanjanje mladeza i promena na kozi sa HP u lok.anesteziji - 15.000.00
Uklanjanje ateroma  u lok.anesteziji - 15.000.00
Uzimanje brisa 1500,00 -
CB/VB 500,00 -
PAPA 1000,00 -
CH/UU/MY Po 1000,00 -