Urogenitalna hirurgija

Urogenitalna hirurgija obuhvata rešavanje kurvature penisa, saniranje povreda, ugrađivanje proteza, korektivne operacije, itd.

Urogenitalna hirurgija

Urogenitalna hirurgija obuhvata rešavanje kurvature penisa, saniranje povreda, ugrađivanje proteza, korektivne operacije, itd.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.