Neurohirurgija

Neurohirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

Neurohirurgija

Neurohirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.