Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega. Uključuje dijagnostiku i lečenje bubrežnih bolesti, transplataciju bubrega, i ukazuje na potencijnu potrebu hemodijalize kod pacijenata kojima je potrebna.

Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega. Uključuje dijagnostiku i lečenje bubrežnih bolesti, transplataciju bubrega, i ukazuje na potencijnu potrebu hemodijalize kod pacijenata kojima je potrebna.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.