Anti Aging (minimalno invazivne procedure za podmlađivanje)

Materijali koje koristimo za botox su Allergan i Dysport

Anti Aging (minimalno invazivne procedure za podmlađivanje)

Materijali koje koristimo za botox su Allergan i Dysport