Zamena resinhronizacionog pejsmejkera CRT-P

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

300,000 RSD