Zamena resinhronizacionog defibrilatora CRT-D

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

800,000 RSD

Detalji: