Zamena resinhronizacionog defibrilatora CRT-D

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

800.000,00 RSD

Detalji: