Zamena defibrilatora ICD-DR

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

675,000 RSD