Zamena antibradikardnog VVIR pejsmejkera

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

155,000 RSD