Zadnja kolporafija (podizanje debelog creva)

Cena je sa Preoperativnom pripremom.

160,000 RSD