Zadnja kolporafija (podizanje debelog creva)

Cena je sa Preoperativnom pripremom.

Od 160,000 RSD