Zadnja kolporafija (podizanje debelog creva)

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana, ex tempore i HP

200.000,00 RSD

Detalji: