Vats eksploracija pleure kod izliva, biopsija pleure, i evakuacija izliva derenažom

u cenu je uračunata preoperativna priprema, anestezija, operacija, 5 dana na hirurškom odeljenju

210,000 RSD