Vaginalna histerektomija sa sarkospinalnom kolposuspenzijom

Cena je sa preoperativnom pripremom + 1-2 dana bolničkog lečenja.

300,000 RSD