Vađenje osteosintetskog materijala iz drugih kostiju

Od 120,000 RSD

Detalji: