Ultrazvuk mekih tkiva

3,500 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:


Ključne reči:
Deficit vitamina D, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni