Ultrazvuk mekih tkiva

3.700,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Ovaj pregled možete obaviti na sledećim lokacijama:

Detalji:


Ključne reči:
Deficit vitamina D, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni