Uklanjanje većeg suspektnog nevusa ili tumorske promene na koži lica ili tela koja zahteva rekonstrukciju defekta ( lokalni režanj ili transplantat koze) sa ph analizom promene

30,000 - 100,000 RSD