Uklanjanje tumora zida grudnog koša većih od 5 cm u anest. Bez resekcije rebar

180,000 RSD