Uklanjanje tumora zida grudnog koša manjih od 5 cm u anest. Bez resekcije rebara

120,000 RSD