Uklanjanje promena na koži radio talasima u lokalnoj anesteziji

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

Od 8.000 RSD

Detalji: