Ugradnja resinhronizacionog pejsmejkera CRT-P

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

550.000,00 RSD

Detalji: