Ugradnja resinhronizacionog defibrilatora CRT-D

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

1,115,000 RSD