Ugradnja medicinskih aparata koji potpomažu rad srca I protoka krvi

U cenu je uključena preoperativna priprema

Od 236,000 RSD