Ugradnja defibrilatora ICD-DR

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

825,000 RSD