Ugradnja antibradikardnog DDDR pejsmejkera

U cenu intervencije je uračunat jedan bolnički dan ali ne i preoperativna priprema

245.000,00 RSD

Detalji: