UCN - ureterocystoneostomia

200. 000 - jednostrana, 300.000 - obostrana
Cena je bez preoperativnom pripremom + 7-10 dana bolničkog lečenja.

200,000 - 300,000 RSD