Transkranijalni dopler krvnih sudova mozga (TCD)

2,500 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri