Specijalistički pregled endokrinologa

4.200,00 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Endokrinolog, Šećerna bolest, Diabetes mellitus, Šećerna bolest u trudnoći, Gestacijski dijabetes, Gestationem, Insulinska rezistencija, Gojaznost, Obesitas, Metabolički sindrom, OGTT, Test opterećenja glukozom, Pad šećera, Terapija dijabetesa, Hipoglikemija, Povišen nivo masnoća u krvi, Dislipidemija,Povišen nivo prolaktina, Hiperprolaktinemija, Prolaktinom, Kušingov sindrom, Kušingova bolest, Hyperkortizolemia,Smanjena funkcija štitaste žlezde, Hipotireoza, Ubrzan rad štitaste žlezde, Hipertireoza, Tireotoksikoza, Policistični jajnici, Menopauza, Autoimuna upala štitaste žlezde, Hašimoto thyreoiditis, Uvećana štitasta žlezda, Struma difuza štitaste žlezde, Čvorići štitaste žlezde, Polinodozna struma štitaste žlezde, Punkcija tankom iglom čvorića štitaste žlezde, FNA, Incidentalomi nadbubrega, Slučajno otkriveni benigni tumori nadbubrega, Uvećanje dojki kod muškaraca, PCOs, Dijabetesna retinopatija, Kontracepcija, Menopauza, Hormonska supstituciona terapija, HST, Neredovni menstrualni ciklusi, Osteoporoza, Osteodenzitometrija, DXA, Neuroendokrini tumori, Deficit vitamina D, Povišen nivo parathormona u krvi, Hiperparatireoidizam primarni, Hiperparatireoidizam sekundarni, Vertigo, Vrtoglavica, Grejvs-Bazedovljeva bolest, Sindrom policističnih jajnika