Resekcija jednog rebra sa tumorom

Od 360,000 RSD

Detalji: