Repozicija I fiksacija falangi k iglama

Od 155,000 RSD

Detalji: