Repozicija I fiksacija falangi k iglama

155,000 RSD