Previjanje ulkus kruris, drugih rana, opekotina, hidrokoloidnim oblogama

3,000 RSD

Detalji: