Post COVID paket

Specijalisticki pregled kardiologa sa EKG-om, ultrazvuk srca, pregled pulmologa, spirometrija, specijalisticki pregled psihijatra ili psihologa, laboratorijske analize: Anti tela IgG na SARS-Cov2

12,000 RSD

Ovaj pregled možete obaviti na sledećim lokacijama:

Detalji: