PM5 ugradnja pejsmejkera - ugradnja ILR

ugradnja ILR dijagnostičkog pejsmejkera

300,000 RSD