Periradikalna I periartikularna infiltracija na kičmenom stubu u lokalnoj anesteziji kod akutnih I hroničnih bolnih stanja

22,000 RSD