ORL Paket

Pregled otorinolaringologa, audiometrija, zaključak, terapija i saveti.

6,000 RSD

Detalji: