Operacija nosne pregrade

U cenu nisu uračunati bolnički dani, niti preoperativna priprema

Od 135,000 RSD