Operacija kičme - zadnja fiksacija od c3-c7 (bez laminektomije)

354,000 RSD