Neinvazivna prenatalna dijagnostika - NIFTY plus test (jednoplodna trudnoća)

83,300 RSD

Detalji: