Neinvazivna prenatalna dijagnostika - NIFTY plus test (jednoplodna trudnoća)

83.300,00 RSD

Detalji: