Multislajsni skener ( MSCT) enterografija

18,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri