Multislajsni skener (MSCT) enterografija

20,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri