Miomektomija otvorena ( više mioma ili jedan većI od 5cm)

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

Od 260,000 RSD