Miomektomija otvorena ( više mioma ili jedan većI od 5cm)

260,000 RSD