Miomektomija laparoskopska ( više mioma ili jedan veći od 5cm)

280,000 RSD