Magnetna rezonancija torokalnog dela kičme 1.5-t

13.800,00 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Fizikalna terapija, dekompresija, stabilizacija, Specijalistički pregled neurologa, EEG, Specijalistički pregled fizijatra, Specijalistički pregled spinalnog hirurga