Magnetna rezonancija parametrijski imidžing prostate sa kontrastom 1.5 T

Cena bez magnetne rezonancije male karlice

31,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri