Magnetna rezonancija parametrijski imidžing prostate 1.5 T

Cena bez magnetne rezonancije male karlice

20,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri