Magnetna rezonancija parametrijski imidžing prostate 1.5 T

31,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri