Magnetna rezonancija hipofize (sa kontrastom) 1.5 T

19.800,00 RSD

Detalji:

Magnetna rezonancija je najsofisticiranija neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela.

Ključne reči:
Specijalistički pregled neurologa, Specijalistički pregled endokrinologa, Povišen nivo prolaktina, hiperprolaktinemija, prolaktinom, Kušingov sindrom, Kušingova bolest, Hiperkorticizam, Neuroendokrini tumori