Magnetna rezonanca urografija 1.5 T sa kontrastom

18,500 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri