Magnetna rezonanca enterografija 1.5 T sa kontrastom

30,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri